Jag heter Joakim Hammar, är webmaster och föreläser om hur det är att leva med Asperger syndrom, tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Är utbildad Hjärnkollsambassadör och föreläsare i nätverket Brobyggarna och vill nå ut min historia för att hjälpa andra. Just nu arbetar jag också som Webmaster på en daglig verksamhet som heter Mediahuset Kalmar, syftet med Mediahuset är att förändra attityder i samhället.

Många känner sig missförstådda

Många av oss som har Aspergers syndrom blir ofta missförstådda av omgivningen eftersom vi fungerar på ett annorlunda sätt. Eftersom jag talar utifrån egna erfarenheter och ofta har upplevt situationerna på ett annat sätt än omgivningen, blir mina föreläsningar annorlunda jämfört med när t ex läkare föreläser om Aspergers syndrom. Därför brukar mina föreläsningar bli mycket uppskattade.

Jag anpassar alltid innehåll och tid i mina föreläsningar efter åhörargruppen. Ovan i menyn kan du läsa mer om mina funktionsvariationer.

Joakim Hammar

Varför föreläser jag?

För att jag vill hjälpa andra! Det finns många tabuer och fördomar runt psykisk ohälsa samt runt mina diagnoser. Jag vill hjälpa till att rasera fördomarna för att alla oavsett olikheter skall vara lika mycket värda för vi är alla lika mycket värda.

Joakim Hammar

Om mig