Jag är 25 år har Aspergers syndrom, som barn var jag sent utvecklad och har dålig motorik. Ett tag var jag även kortare än den kortaste i klassen på grund av att jag led av tillväxthormonbrist. Jag är Attitydambassadör på Hjärnkoll och föreläsare inom psykisk ohälsa. Jobbar just nu på Mediahuset Kalmar som är en daglig verksamhet där vi förändrar attityder med hjälp av mediaproduktioner. Hjälper till att bygga hemsidor även åt andra och föreläser för Brobyggarna. År 2013 läste jag på universitetet vilket gjorde att jag “gick in i väggen”.

Gick igenom en psykos därefter har det varit en tung uppförsbacke med rehabilitering i form av KBT-terapi. Och även gruppterapi och individuellterapi på Valnötsträdet. När ångesten har varit hög, fick jag gå tillbaka till platser och fick fotografera av platser för att vara säker på att jag inte har “glömt något viktigt” på platserna. Har även varit rädd för att vara “någon som ställer till det, att vara för nära varor i affären, så att de tror att jag är en tjuv” och andra tankar relaterat i tvånget.

Jag tycker det är viktigt att våga bryta tabuerna om psykisk ohälsa och runt mina funktionsvariationer Asperger syndrom, OCD och GAD och vill ge samhället mer insikt och förståelse om hur det är att leva med dolda funktionsvariationer och psykisk ohälsa.

Vill du kontakta mig/boka mig så är adressen info@joakimhammar.se

Information Om Joakim Hammar